OLE JENSEN

Grafisk designer

Lorentzensvej 3, Ejby

4070 Kirke Hyllinge

Telefon:

Telefax:

Mobil:

e-mail:

4640 5516

4640 6516

2021 2516

oj@ojdesign.dk

www.ojdesign.dk

Grafisk Design
Illustration 01

Enhver god formgivning bygger på kontraster og enkle elementer.
Tag f.eks. de 3 grundformer, trekanten, cirklen og firkanten - tilsæt farver
og kontrast - og du har en enkel, men stram løsning.

Når det gælder designprogrammer, logo og bomærker, årsberetninger,
tidsskrifter, plakater, brochurer og annoncer, vil vore ideer og resultater
altid være forankret i kundens historie og tradition, men med et nyt
visionært udtryk.